سيستم هاي جريان ضعيف:

امروزه يكپارچه سازي سيستم هاي الكترونيكي و مخابراتي در ساختمان هاي بزرگ و مجتمع هاي چند منظوره از اهميت ويژه اي برخوردار است. در حقيقت طراحي سيستم هاي يكپارچه، ضمن تامين ايمني و امنيت ساختمان، به رفاه و آسودگي بيشتر مجموعه كاربران ساختمان اعم از بازديدكنندگان، كاركنان و كادر مديريتي مي انجامد. اين سيستم ها در انواع گوناگوني از ساختمان ها، از جمله مجتمع هاي مسكوني ، تجاري،تفريحي، بيمارستان ها، فرودگاه ها،ايستگاه هاي متروف راه آهن و … پياده سازي شده و نقش موثري در ارتقاي كيفيت مديريت ساختمان دارند.

باتوجه به اهميت عملكرد صحيح سيستم هاي ايمني و امنيتي مي بايست بر اساس مطالعه سازه هاي موجود و با در نظر گرفتن كاربري فعلي و آينده قسمت هاي مختلف مجموعه صورت پذيرد. تاسيسات در كنار يكديگر بايد به گونه اي نصب شوند كه امكان گسترش و به روز نمودن اين سيستم ها با حداقل هزينه وجود داشته باشد. شركت كار ايستا سازان ساويس با دارا بودن تيمي مجرب در زمينه طراحي و تجهيز سيستم هاي ايمني و امنيت فيزيكي، آماده انجام پروژه هاي مربوطه و بر اساس استانداردهاي روز دنيا مي باشد.

 

 اهم خدماتي كه در اين زمينه توسط شركت كار ايستا سازان ساويس قابل ارائه هستند عبارتند از :

 • بازديد رايگان، رائه پروپوزال جامع و شرح عمليات
 • طراحي، تامين تجهيزات و پياده سازي سيستم كنترل دسترسي
 • طراحي، تامين تجهيزات و پياده سازي سيستم هاي تحت شبكه
 • طراحي، تامين تجهيزات و پياده سازي سيستم تلفن تحت شبكه VOIP
 • طراحي، تامين تجهيزات و پياده سازي سيستم تلويزيون تحت شبكه IPTV
 • طراحي، تامين تجهيزات و پياده سازي سيستم هاي نظارت تصويري
 • طراحي، تامين تجهيزات و پياده سازي سيستم اعلام حريق متعارف و آدرس پذير
 • طراحي، تامين تجهيزات و پياده سازي سيستم كنترل مانيتورينگ
 • طراحي، تامين تجهيزات و پياده سازي سيستم پيجينگ و اينتركام
 • طراحي، تامين تجهيزات و پياده سازي سيستم هاي حفاظت پيراموني
 • طراحي، تامين تجهيزات و پياده سازي سيستم كنترل تردد
 • طراحي، تامين تجهيزات و پياده سازي سيستم بازرسي افراد و اشياء