شرکت کار ایستاسازان ساویس با دارا بودن تیمی مجرب این افتخار را دارد که در تمام مراحل انجام پروژه اعم از مشاوره، طراحی، تامین و اجرا کنار مشتریان خود بوده و با به کارگیری به روزترین تکنیک ها و تجهیزات و رعایت استانداردهای بین المللی راه کار های مناسب و بهینه ای را برای کارفرمایان ارائه نماید. خدمات ارائه شده توسط شرکت در زمینه مشاوره، طراحی و اجرای تاسیسات الکتریکال به شرح ذیل می باشد:

1- تهیه گزارش به منظور معرفی سیستم های الکتریکال مورد استفاده در پروژه و تعیین استراتژی های طراحی تاسیسات برقی (الکتریکال) و دریافت نظرات و پیشنهادات کارفرما
2- برآورد اولیه میزان برق مورد نیاز (دیماند برق)
3- مقایسه فنی اقتصادی سیستم های چند گزینه ای و تعیین گزینه پیشنهادی مشاور با توجه به نتایج مقایسه (به عنوان مثال مقایسه فنی اقتصادی و تعیین گزینه اصلح در مورد استفاده از کابل یا باسداکت برای سیستم های توزیع نیرو در پروژه)
4- تعیین ابعاد مورد نیاز داکت های برق، اتاق های برق، پست برق، اتاق کنترل و مانیتورینگ ، اتاق دیزل ژنراتور و…
5- طراحی نقشه های فاز یک شامل چیدمان داکت ها، چیدمان تابلوها، چیدمان ترانسفورماتورها، چیدمان دیزل ژنراتورها، رک های شبکه، مرکز سیستم اعلام حریق، مرکز سیستم صوتی و…
6- طراحی نقشه های فاز یک شامل چیدمان چراغ ها و کلیدها و پریزهای برق در طبقات مشابه (تیپیکال)
7- هماهنگی با طراح معماری پروژه جهت تعیین محل داکت ها، محل استقرار تجهیزات (شامل ترانسفورماتورها، دیزل ژنراتورها، تابلوهای برق اصلی و نیمه اصلی) و تعیین محل اتاق های برق مورد نیاز
8- برآورد اولیه هزینه های خرید تجهیزات و اجرا تاسیسات برقی پروژه

9- طراحی روشنایی نرمال، طراحی روشنایی اضطراری، طراحی روشنایی ایمنی (باتری داخلی یا باتری مرکزی)
10- طراحی و اجرای سیستم های نیرو رسانی
11- طراحی و اجرای سیستم برق بدون وقفه UPS
12- برق رسانی به تأسیسات و تجهیزات مکانیکال
13- طراحی، سایزینگ و اجرای پست های برق فشار ضعیف و فشار متوسط
14- طراحی تابلوهای برق فشار ضعیف و فشار متوسط
15- طراحی رایزر دیاگرام های تاسیسات برقی (الکتریکال)
16- طراحی سیستم ارت (اتصال زمین) ، همبندی و سیستم حفاظت در مقابل صاعقه (صاعقه گیر)
17- طراحی و سایزینگ سیستم های برق اضطراری (Diesel Generator)